Werknemer met schulden kost werkgever veel geld

Werknemer met schulden

Het is een verbazingwekkend hoog aantal. het NIBUD meldt dat twee op de drie bedrijven werknemers in dienst hebben die in de schulden zitten. Zo`n werknemer presteert minder vanwege stress, is ziek thuis en levert meer administratief werk op als er sprake is van loonbeslag. Dit zorgt ervoor dat werknemers met schulden het bedrijf zo`n €13.000 per jaar kosten. Werkgevers zeggen dat er nog meer risico`s zijn aan werknemers met schulden. Er is meer kans op diefstal of fraude, en ze zijn meer gevoelig voor omkoping.

Schaamte 

schaamteVaak zijn werkgevers pas op de hoogte als de problemen in een vergevorderd stadium zijn. Het NIBUD zegt dat werknemers eerder naar hun baas moeten stappen als ze in financiële problemen raken. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste zijn werknemers bang voor hun ontslag. Daarnaast schamen veel mensen zich voor hun financiële problemen. Het is een hele stap om te erkennen dat je écht financiële problemen hebt waar je alleen niet meer uitkomt. In Nederland heerst nog een taboe op financiële problemen, deze worden het liefst achter de gesloten gordijnen gehouden.

Duurzame inzetbaarheid

Het is een zorgelijke situatie waarin verandering nodig is. Vooral in het kader van de huidige ‘duurzame inzetbaarheid’ van werknemers is hier nog een slag te maken. Een bedrijf dat investeert in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukt daar vaak direct de vruchten van. Financiën zijn hier onderdeel van. Financiën op orde betekent: rust in het hoofd, meer arbeidsproductiviteit en minder verzuim. Voor u betekent het ook minder druk op de administratie, omdat er geen sprake is van loonbeslagen.

Financieel aanspreekpunt 

Om hulwerkgever schuldenp bij financiële problemen toegankelijker te maken, kan een bedrijf een financieel deskundige inzetten. Bij dit vaste aanspreekpunt kunnen werknemers terecht met al hun financiële vragen. Het Bewindsloket kan dit voor u verzorgen. Mogelijk financiële problemen worden gesignaleerd en waar nodig wordt direct doorgepakt naar de juiste ondersteuning. Afhankelijk van wat nodig is kan budgetcoaching, budgetbeheer of bewindvoering ingezet worden.

Het Bewindsloket als vast aanspreekpunt zorgt voor een vertrouwd gezicht, wat financiële hulp zoeken laagdrempeliger maakt.

Preventie

Het voorkomen van financiële problemen zeker zo belangrijk. Ook daarbij kan het Bewindsloket een structurele rol spelen. Periodiek een financiële check aanbieden, kortlopende budgetcoaching in een groep of individueel. Afhankelijk van wat nodig is voor uw werknemers, wordt in overleg met u als werkgever een werkplan gemaakt.

Contact

Heeft u nog vragen of is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met het Bewindsloket, wij staan u graag te woord.

zelfredzaamheidsparen