Aantal bewindvoeringen dit jaar weer gestegen

Grafiek van het aantal meerderjarigen onder bewind tussen 2009 en 2016

Het aantal mensen dat onder bewind staat is ook dit jaar weer toegenomen.
Rechtspraak.nl laat zien de vormen van bewind zien: naast bewindvoering kan ook sprake zijn van curatele of mentorschap.
Zoals te zien in de grafiek neemt het aantal meerderjarigen dat zijn eigen financiën niet kan beheren nog elk jaar toe (cijfers van de Raad voor de rechtspraak).
Financieel misbruik