IK BEN ZORGVERLENER

Bent u als zorgverlener betrokken bij een cliënt die vanwege zijn lichamelijke of psychische toestand niet zijn eigen financiën kan beheren? Mogelijk spelen ook geldproblemen of schulden.

Deze problemen zien we in toenemende mate terug binnen de caseload van zorgverleners.

INTEGRALE AANPAK
Geldproblemen zijn vaak een onderdeel van een meerdere problemen. Het Bewindsloket gelooft dat een cliënt het beste geholpen wordt wanneer al zijn problemen in samenwerking met elkaar worden aangepakt. Wij staan voor een nauwe multidisciplinaire samenwerking. Dit gebeurt met u en eventuele andere betrokken zorgverleners. Het Bewindsloket vormt daarmee hét verlengstuk van uw zorgverlening wanneer uw cliënt een financiële hulpvraag heeft. Wij kunnen immers wel de financiële verantwoording van uw cliënt overnemen.

ALLE FINANCIËLE HULP ONDER ÉÉN DAK
Elk financieel probleem vraagt om een eigen aanpak. Het Bewindsloket biedt maatwerk bij geldproblemen via haar diensten. Denk hierbij aan: Budgetcoaching, Budgetbeheer, Bewindvoering en Schuldhulpverlening. Alle diensten worden aangeboden onder één dak: dit werkt snel en efficiënt. Ook gemakkelijk en persoonlijk; uw cliënt en u hoeven maar één nieuw gezicht te leren kennen. Dit houdt de hulp overzichtelijk.

ORTHOPEDAGOGISCHE INVALSHOEK
Jarenlange werkervaring als orthopedagoog zorgt ervoor dat goed geanticipeerd wordt op de diversiteit aan hulpvragen, cliënten en levenssituaties. Er wordt de juiste brug geslagen tussen de juridisch financiële zorgverlening en de vaak onderliggende emotioneel gedragsmatige hulpvraag van de cliënt. Een oplossing voor de geldproblemen heeft tijd nodig, maar op de behoefte aan rust kan al direct worden ingespeeld. Dit is dan ook het eerste uitgangspunt bij de start van de hulp.

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID
Zoals op meerdere gebieden in de zorg, wordt binnen de financiële zorgverlening steeds meer de nadruk gelegd op zelfredzaamheid. Vanuit de pedagogische basis is het Bewindsloket gespecialiseerd in het onderzoeken en beoordelen wat voor iemand haalbaar is qua zelfredzaamheid en het stapsgewijs aanleren van de benodigde vaardigheden. Dit alles natuurlijk in samenwerking met cliënt, hulpverleners en mantelzorgers.

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE
Het is niet altijd duidelijk wat de verschillende diensten van financiële zorgverlening betekenen. Ook welke gevolgen de regelingen hebben of hoe deze regelingen worden aangevraagd wekt misschien verwarring. Het Bewindsloket komt uw cliënten en u graag vrijblijvend informatie geven over onze diensten. Daarnaast kunnen we een passend hulpaanbod doen bij uw cliënt.

AANMELDEN
Neem nu vrijblijvend contact op om uw cliënt of familielid aan te melden. Ook voor verdere informatie staan wij u graag te woord!