Sparen: uw talent ja of nee?

Waar spaar je voor

Sparen is goed, daar is iedereen het over eens. Er kan om verschillende redenen gespaard worden:

 • voor een doel: bijvoorbeeld voor een nieuwe auto.sparen
 • uit voorzorg: bijvoorbeeld voor huishoudelijke apparaten die kapot gaan.
 • voor de rente ( in deze tijd steeds minder “rendabel”)

Sparen is een kunst?

Het Nibud probeert het sparen te stimuleren en heeft hierover een rapport uitgebracht: Geld achter de hand makkelijker maken (2017).

Sparen blijkt niet voor iedereen makkelijk. Met een minimum inkomen is sparen heel moeilijk, dat spreekt voor zich. Echter het Nibud stelt dat spaargedrag ook deels genetisch bepaald is, dus afhankelijk is van je gedrag.

Sparen stimuleren

In het rapport geeft het Nibud een aantal aanbevelingen om het spaargedrag te verbeteren:

 • Alleen kopen op voorafbetaling (in plaats van achteraf).
 • Het gespreid betalen van het eigen risico gebeurt nu al. Aanvullend hierop kan bij de aankoop van een auto een onderhouds- en afschrijvingsrekening afgesloten. Hierop kan gespaard worden om deze en/of een nieuwe auto te bekostigen. Hetzelfde kan gedaan bij de aankoop van een mobiele telefoon.
 • Een spaarrekening via de werkgever of uitkeringsinstantie.
 • Automatisch een spaarrekening krijgen bij een betaalrekening en daar automatisch op sparen.
 • Verhoog de vrijstelling voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen. Hierdoor komt meer budget vrij voor een gezin.

Wat kan ik doen om beter te sparen?

Bekijk uw inkomsten en uitgaven.

 • zijn er manieren om uw inkomen te vergroten?
 • zijn er manieren om uw uitgaven te verminderen?
 • kunt u een van bovenstaande tips toepassen of verbeteren?
 • kunt u uw gedrag op bepaalde punten aanpassen?

Tot slot: zie al deze verbeterpunten langdurig en consequent vol te houden voor het beste spaarresultaat. Of hoe zei Barry Stevens dat ook alweer: vooral doorgaan!

Bent u benieuwd naar het volledige rapport? Via deze link kunt u het rapport lezen.sparen

Werknemer schuldengeldproblemen huisdieren