Om deze dienstverlening in opdrachten van onze klanten goed te kunnen uitvoeren, worden persoonsgegevens verwerkt. U mag erop vertrouwen dat het Bewindsloket zorgvuldig omgaat met alle persoonsgegevens die verwerkt worden. In het privacy beleid van het Bewindsloket wordt uitleg gegeven over de verwerking van de persoonsgegevens. Het privacy beleid krijgt u uitgereikt bij aanmelding bij het Bewindsloket of kunt u ten alle tijden opvragen via info@bewindsloket.nl of 06 23 19 65 91.