Over het Bewindsloket

ALLE FINANCIELE HULP ONDER ÉÉN DAK
Dat is waar het Bewindsloket voor staat. Een groeiend kantoor voor Budgethulp, Bewindvoering en Schuldhulp in de regio Oost-Brabant. Het Bewindsloket gelooft in de kracht van integrale zorgverlening. Vaak staan geldproblemen niet op zichzelf. Het Bewindsloket is van mening dat u het beste geholpen wordt wanneer al uw problemen samen worden aangepakt. Bij onze financiële zorgverlening hebben we oog voor uw hele levenssituatie en werken we nauw samen met andere hulpverleners.

RUST EN SAMEN
De kernwaarden Rust en Samen staan centraal. Het doel is om eerst een stabiele situatie en daarmee de benodigde rust te creëren. Vervolgens gaat het Bewindsloket samen met u de oplossing naar een gezonde financiële situatie vormgeven.

OVER LIEKE EMONDS
Mijn basis als financieel zorgverlener ligt in de pedagogische hulpverlening. Als orthopedagoog heb ik een brede basis opgebouwd binnen de gehandicaptensector en de sector geestelijke gezondheidszorg. Ik heb daar geleerd te anticiperen op een grote diversiteit aan mensen, hulpvragen en levenssituaties. Iedereen heeft een eigen uitdaging om tot een betere kwaliteit van leven te komen. Er ligt altijd een mogelijkheid om iemand te activeren en de regie te laten nemen, hoe klein ook.

Vanuit deze sociaal-maatschappelijke invalshoek ben ik gestart met een andere mooie en essentiële vorm van zorgverlening: financiële zorgverlening voor mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om voor hun eigen financiën te zorgen. Met mijn pedagogische basis kan ik goed aansluiten bij de mens achter de financiën en inspelen op de verandering die nodig is. Eerst de leiding nemen naar Rust, dan Samen werken aan een oplossing.