Hulp bij schulden: video`s met uitleg

Schuldhulpverlening – Schuldregeling – Wettelijk traject – Bewindvoerder

Allemaal mooie scrabblewoorden, maar wat betekenen ze precies? In schuldhulpverleningsland bestaan verschillende regelingen en organisaties die hulp bieden bij schulden. Maar hoe gaat het precies in zijn werk? En waar kun je als burger terecht als je schulden hebt?

Video`s met uitlegHulp bij schulden

Stimulansz, MEE NL en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben filmpjes gemaakt om hierover uitleg te geven. In de korte video`s wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe hulp bij schulden in Nederland geregeld is. En wat je zelf als burger kan doen. Ze geven een duidelijke uitleg met eenvoudig taalgebruik en ondersteunende beelden:

https://www.stimulansz.nl/producten/productpaginas/video2019s-publieksinformatie-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-en-schulden.

Of op Youtube via:

https://www.youtube.com/channel/UCw71lsMmcqOfDtxjrxd3Z8g.

Voor wie

Op de website staat vermeld dat de video`s zijn bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit vind ik eenzijdig. Ook voor mensen die leek zijn op het gebied van schuldhulpverlening kunnen de video`s een heldere uitleg geven. En voor kinderen en jongeren.

Duidelijke termen

Er bestaan veel termen in de schudhulpverlening. Soms wordt met verschillende termen hetzelfde bedoeld. Dit maakt het er voor burgers niet altijd duidelijker op. Dit gebeurt ook bij deze filmpjes. In het inleidende tekstje wordt geschreven “Wat is de WSNP?” (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Echter in het filmpje over de WSNP wordt de term ‘WSNP’ helemaal niet gebruikt. Ze spreken dan van ‘Wettelijk traject’, wat ook de titel van het filmpje is. Dit kan tot onduidelijkheid leiden bij vooral de letterlijke lezers.

Stel je vragen

Gelukkig eindigt elke filmpje met een duidelijke uitleg over wat je kan doen wanneer je stukken niet begrijpt. Stel je vragen en zoek hulp. In je naast omgeving of bij het Bewindsloket. Het Bewindsloket beantwoordt al je vragen over hulp bij schulden en wat daarbij komt kijken. Als (beschermings)bewindvoerder ondersteunt het Bewindsloket jou bij het doorlopen van een schuldregeling. Het Bewindsloket staat daarbij achter de burger en zorgt ervoor de schuldregeling voor jou zo optimaal mogelijk verloopt. Klik hier om contact met ons op te nemen.

geldproblemenzelfredzaamheid