HULP BIJ SCHULDEN  
Wanneer u betalingsachterstanden of schulden heeft, dan ziet u vaak door de bomen het bos niet meer. Schulden zorgen voor stress, lichamelijke klachten en slapeloosheid. Erover durven praten is moeilijk. Toch is het belangrijk om snel hulp in te schakelen om erger te voorkomen. Anders gaan de problemen uw dagelijks leven beheersen. Elk geldprobleem vraagt om een eigen aanpak. Bij de start van onze zorgverlening brengen we in kaart hoe we naar een oplossing voor uw schulden toewerken.

PROBLEMATISCHE SCHULDEN
Er bestaat een term voor forse schulden die u niet binnen een termijn van drie tot vijf jaar kunt aflossen: problematische schulden. Schuldhulpverlening kan dan een oplossing zijn.

SCHULDHULPVERLENING (MINNELIJK TRAJECT)
Deze hulpverlening wordt ook wel het ‘minnelijk traject’ genoemd. Kort gezegd houdt het in dat  een voorstel aan de schuldeisers wordt gedaan waarbij een gedeelte van de schuld wordt kwijtgescholden (gesaneerd). Hiertegenover staat dat u in drie tot vijf jaar zoveel mogelijk moet aflossen aan de schuldeisers. Afhankelijk van de situatie kiezen we ervoor om zelf de schuldhulpverlening uit te voeren of dit via de gemeente te laten lopen. Hierbij wordt u het gehele traject door ons bijgestaan voor de beste oplossing.

SCHULDSANERINGSREGELING (WSNP)
Wanneer één of meerdere schuldeisers niet instemmen met een gedeeltelijke kwijtschelding van uw schuld, dan is het minnelijk traject niet geslaagd. Op dat moment is het echter mogelijk om een beroep te doen op de schuldsaneringsregeling (WSNP). Hierin begeleiden wij u ook zodat u er niet alleen voor staat.

RUST BIJ SCHULDEN
Een oplossing voor schulden heeft vaak tijd nodig, maar u ervaart snel rust en overzicht wanneer wij met uw financiële situatie aan de slag gaan. Dit maakt het hebben van schulden voor u meer dragelijk. Wij overleggen altijd met u hoe het traject van de zorgverlening eruit ziet, zodat u weet waar u aan toe bent.

NEEM CONTACT OP

Neem geheel verblijvend contact met ons op voor hulp en advies bij uw schulden. Hoe sneller u hulp inschakelt, hoe korter de weg naar een schuldenvrij leven.