BEWINDVOERING BIJ GELDPROBLEMEN
Uw lichamelijke of psychische toestand belemmert u in het beheren van uw financiën. Of u heeft schulden. Dan kan Bewindvoering, ofwel Beschermingsbewind, aangevraagd worden. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Uw vermogen wordt onder bewind gesteld. Uw bewindvoerder heeft de taak om uw te beheren en te beschermen. Dit doen wij in overleg met u. Bewindvoering hoeft niet voor altijd te zijn. Dat hangt van uw situatie af.

DE BEWINDVOERDER
Het Bewindsloket ondersteunt u bij de aanvraag van het bewind bij de rechtbank. Wanneer het Bewindsloket benoemd is tot uw bewindvoerder, dan is zij verantwoordelijk voor uw financiën. U wordt ontzorgd in uw geldzaken. Het Bewindsloket beheert uw inkomsten en uitgaven. Waar nodig worden uitgaven afgestemd op de inkomsten en er wordt overzicht gecreëerd. Dit geeft u rust, al meteen bij de start van de bewindvoering. Uw financiën zijn in goede handen.

HULP NODIG BIJ SCHULDEN
Heeft u schulden? Dan heeft u misschien meer hulp nodig dan alleen bewindvoering. Dit ligt onder andere aan de grootte van de schuld. Het Bewindsloket zorgt eerst via bewindvoering voor een stabiele financiële situatie. Vervolgens wordt in overleg met u bepaald hoe de schulden worden aangepakt. Indien de schulden zo hoog zijn opgelopen, dat een gehele aflossing onmogelijk is, dan kan een schuldhulpverleningstraject worden opgestart. Lees hierover bij Schuldhulpverlening.

ZELFSTANDIG UW GELD BEHEREN (FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID)
Mogelijk komt er een moment dat u uw financiën weer zelf kan regelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw financiële situatie stabiel is, er geen sprake (meer) is van schulden en uw lichamelijke en psychische toestand het toelaat. Samen met uw en eventuele andere hulpverleners wordt overlegd wat voor uw situatie mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Het Bewindsloket is gespecialiseerd in het stapsgewijs aanleren van vaardigheden, die zelfstandig geld beheren mogelijk maken.

IK BEN MANTELZORGER
Als mantelzorger kunt u zorgen hebben om een familielid dat zelf niet meer het financieel overzicht heeft. Bijvoorbeeld door psychische problemen of dementie. Ook een partner en familieleden  kunnen een verzoek doen voor bewindvoering. Het Bewindsloket neemt als professioneel bewindvoerder de financiën over. Wij zijn hierin een onafhankelijke en deskundige partij. Dit geeft u rust, ontlast u in de mantelzorg en voorkomt dat de familiebanden onder druk komen staan.

NEEM CONTACT OP
Neem meteen verblijvend contact met ons op voor hulp bij uw schulden. Hoe sneller u hulp inschakelt, hoe korter de weg naar een schuldenvrij leven.

INFORMATIE
Lees hier wat de maatregel bewind precies inhoudt of kijk hier een filmpje.