Bewindvoering Venray

Wanneer u vanwege omstandigheden uw geldzaken niet zelf kan beheren, bent u op zoek naar een betrouwbare en vakkundige partij om u te helpen. Het Bewindsloket is dé partner voor bewindvoering regio Venray. Als bewindvoerder dragen wij zorg voor goed financieel beheer. Wij nemen uw financiële zorgen weg. U krijgt geen deurwaarders meer aan de deur en u kunt uw zorgen rondom uw te krappe budget loslaten.

Beschermingsbewind

Bewindvoering heet officieel beschermingsbewind. Het is een rechterlijke maatregel om uw geldzaken te beschermen, zodat u niet in de schulden komt of dat deze opgelost worden. Beschermingsbewind is er voor u wanneer u problematische schulden heeft of wanneer u vanwege lichamelijke of geestelijke situatie niet in staat bent uw financiën zelf te regelen.

Budgetplan

Het budgetplan is de basis van het bewind. Hierin staan de inkomsten en uitgaven. Het Bewindsloket zorgt ervoor dat uw budget in evenwicht komt, zodat u er niet meer uitgaven dan inkomsten zijn. Het is onze taak om uw inkomen zo optimaal mogelijk te laten zijn en gebruik te maken van alle inkomensregelingen die voor u gelden.

Samenwerking

Mogelijk spelen bij u meer problemen dan alleen de financiële problemen. Het Bewindsloket heeft een ruime ervaring in de gehandicapte en geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor kan goed ingespeeld worden op uw specifieke situatie. Samenwerking met andere hulpverleners die u heeft, vindt het Bewindsloket erg belangrijk. Door samenwerking wordt u het beste geholpen bij uw situatie.

Schulden

Als u schulden heeft, dan heeft u mogelijk meer hulp nodig dan bewindvoering. Dit is per schuldensituatie verschillend. Wanneer het Bewindsloket een inventarisatie heeft gemaakt van uw situatie, wordt vervolgens een plan van aanpak rondom uw schulden gemaakt. Bij schuldhulpverlening kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Heeft u nog een vraag of wilt u zich aanmelden? Neem contact met ons op, wij staan voor uw klaar in Venray en omgeving!