Bewindvoering Schijndel

Op zoek naar een betrokken en kundig bureau voor bewindvoering in Schijndel? Het Bewindsloket helpt. Bewindvoering biedt de oplossing wanneer het u zelf niet lukt om uw financiën te regelen; tijdelijk of langdurig. Wij ondersteunen u bij de aanvraag Beschermingsbewind bij de rechtbank. U staat er op die manier niet alleen voor. Het Bewindsloket wordt benoemd tot uw bewindvoerder. Op dat moment kunt u uw geldzaken loslaten. Dit geeft u rust en ruimte voor andere belangrijke zaken in uw leven.

Wat is bewindvoering precies

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor uw geld en goederen. Wanneer u lichamelijke of geestelijke belemmeringen ervaart, lukt het u mogelijk niet goed om uw geldzaken goed te regelen. De kantonrechter stelt het bewind in. Een bewindvoerder neemt uw geldzaken dan van uw over; u vermogen komt onder bewind te staan. De bewindvoerder heeft als taak uw geld en goederen zo goed mogelijk te beheren. Samen met u wordt een gezonde financiële toekomst opgebouwd.

Verloop traject onder bewind stelling

De kantonrechter beslist of u onder bewind wordt gesteld. In principe staat u voor vijf naar onder bewind. Daarna wordt een evaluatie gepland en beslist de kantonrechter of het bewind al dan niet of het bewind doorloopt. Wanneer u situatie het toelaat om ook weer zelf (deels) uw geldzaken op te pakken, dan wordt dit planmatig aangepakt.

Bewind en schulden

Heeft u schulden? Bewindvoering en schuldhulpverlening werken nauw samen. In uw geval met gemeente Schijndel. De bewindvoerder gaat samen met u toewerken naar een stabiele financiële situatie. Uw inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen. Wanneer dit is gelukt, kan via schuldhulpverlening ingezet worden om met uw schulden aan de slag te gaan. Het traject van bewindvoering is intensief, maar het levert u op den duur een goede financiële situatie op.

Contact

Bent op zoek naar een betrouwbaar bewindvoerderskantoor in de regio Schijndel? En hebben wij uw vertrouwen gewekt? Neem dan nu vrijblijvend contact op. Het Bewindsloket is er zowel voor uw geldzaken als voor u!