Bewindvoering Deurne

Het kan voorkomen dat u uw eigen financiën niet kunt beheren. Dit kan door uw lichamelijke dan wel psychische toestand voorkomen. Uiteraard kan het ook zijn dat u slechts alleen schulden heeft. In deze situaties kunt u bewindvoering, ofwel beschermingsbewind, aanvragen. Het Bewindsloket staat u graag bij met bewindvoering in regio Deurne.

Wat gebeurt er?

Nadat beschermingsbewind door de kantonrechter is uitgesproken, wordt uw vermogen onder bewind gesteld. Indien het Bewindsloket als bewindvoerder wordt gekozen, dan hebben wij de taak om uw vermogen te beheren en te beschermen. Dit doen wij door uw inkomsten en uitgaven te beheren, waar nodig worden uitgaven afgestemd en een overzicht voor u gecreëerd. Wij zorgen voor rust binnen uw financiën, ideaal om even tot rust te komen.

Heeft u grotere schulden? Wellicht dat u dan meer nodig heeft dan alleen beschermingsbewind. In deze situatie zorgen wij eerst voor een stabiele financiële organisatie. Vervolgens bepalen wij gezamenlijk met u hoe de schulden worden opgelost. In sommige situaties kan een schuldhulpverleningstraject worden gestart. Op een later moment, wanneer de situatie het toelaat, kunt u weer voor uw eigen financiën zorgen. Het Bewindsloket staat u graag bij in het proces en is gespecialiseerd in het stapsgewijs aanleren van vaardigheden om uw financiële situatie te controleren. Hierdoor zult u zelfstandig met uw geld leren omgaan.

Contact

Wilt u hulp bij het oplossen van uw schulden? Neem vrijblijvend contact op met het Bewindsloket. Wij helpen u graag voor bewindvoering in de regio van Deurne. Hoe eerder u bij ons komt voor professionele hulp, des te eerder u schuldenvrij weer kunt leven!

Om onze kwaliteit te waarborgen worden wij ieder jaar getoetst door de rechtbank en de accountant. Met trots kunnen wij dan ook mededelen dat wij voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen en u dus goed kunnen helpen als professionele bewindvoerder.